Van bi gang nối bích TL-22

Van bi gang nối bích mã TL-22 đến từ thương hiệu TungLung – Đài Loan. Có kết nối chuẩn mặt bích Jis 10k, gia công bằng gang đúc.