Van bi tay gạt TURA

Van bi tay gạt mạ đến từ thương hiệu TURA. Có kết nối chuẩn mặt lắp ren, lỗ to, nối ren, hợp kim mạ kẽm. Dùng cho cấp nước sạch, xăng dầu, v.v.