Van búa nước Shin Yi

Van búa nước dùng để giảm độ ồn và rung lắc đường ống do sự xung đột áp lực trong đường ống gây ra.