Trụ tiếp nước PCCC Shin Yi

Trụ tiếp nước PCCC trên mặt đất là cửa ngõ để kết nối và tiếp nước cho hệ thống PCCC trong nhà. Trong trường hợp hỏa hoạn