Van PCCC ngoài trời Shin Yi

Van PCCC ngoài trời là một loại van cứu hỏa chuyên dụng được lắp đặt ngoài trời. Van được sử dụng để cho nhân viên cứu hỏa lấy nước xung quanh khôn viên bên ngoài tòa nhà.