Đồng hồ nước Komax sản xuất tại Hàn Quốc

– Đồng hồ nước sạch Komax kết hợp ren và Mặt bích: được thiết kế và sản xuất rất tinh tế.

– Nhằm phục vụ cho cả hệ nối ren cũng như nối bích kích cỡ 2” với lưu lượng trung bình 15m3/h.