Nắp song chắn rác và khung Shin Yi

Nắp song chắn rác và khung tròn và chữ nhật đúng như tên gọi dùng để chắn rác xuống các cống rãnh có dạng tròn, chữ nhật thường thấy trên các con đường lộ. Nắp được công ty sản xuất Shin Yi và đước công ty Bảo Tín phân phối trên toàn quốc.