Van xả khí đơn ShinYi

Van xả khí đơn thường được đặt trên đỉnh của đường ống, có tác dụng làm thoát khí nén trong hệ thống đường ống. Khoảng 2% lượng khí sẽ phân huỷ trong nước, điều này có thể nhìn thấy qua những bong bóng nổi lên trên nước và khí cũng thoát ra qua đường miệng phun.