Van bướm tín hiệu ShinYi

Van bướm tín hiệu là van bướm có gắn thêm hộp tín hiệu điện. Hộp tín hiệu sẽ cung cấp tình trạng đóng/mở của van về phòng điều khiển.