Nắp bê hè gang 4 nắp nhỏ Shin Yi

Nắp bê hè gang 4 nắp cánh loại nhỏ của nhà sản xuất ShinYi  là loại phụ kiện được sản xuất tại Việt Nam. Nắp bề hè có chất lượng tốt, mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều được công ty Shin Yi kiểm tra chất lượng nghiêm ngoặc sau đó mới được đóng gói và giao cho khách hàng.