Bù manchon BE và mối nối mếm Shin Yi

BÙ MANCHON BE hay mối nối mềm của nhà sản xuất ShinYi  là BÙ MANCHON BE được sản xuất tại Việt Nam. Mối nối có chất lượng tốt, mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều được công ty Shin Yi kiểm tra chất lượng nghiêm ngoặc sau đó mới được đóng gói và giao cho khách hàng.