Van xả khí kép ShinYi

Van xả khí kép cung cấp 3 chức năng thông dụng:

  1. Giữ vai trò là bộ xả khí lớn trong quá trình nạp đầy đường ống.
  2. Giữ vai trò bộ xả khí nhỏ dưới đường ống nén.
  3. Bộ hút khí lớn trong quá trình tháo nước khỏi ống.