Van bi đồng nối ống mềm MIHA

Van bi đồng nối ống mềm đến từ thương hiệu MIHA. Có nối ống mềm, làm bằng đồng thau nguyên chất. Dùng cho cấp nước sạch, hơi, gas xăng dầu, v.v.