Van bi đồng tay gạt MI

Van bi đồng tay gạt đến từ thương hiệu MI. Có kết nối chuẩn mặt lắp ren, lỗ to, làm bằng đồng thau. Dùng cho cấp nước sạch, hơi, xăng dầu, v.v.