Van cửa đồng MI

Van cửa đồng đến từ thương hiệu MI. Có cửa ty chìm, làm bằng đồng thau nguyên chất. Chuyên dùng cho cấp nước sạch, hơi, gas xăng dầu, v.v.