Van cổng ty nổi Shin Yi

Van cổng ty nổi Shin Yi là loại van được thiết kế với phần ty van được đặt nổi phía trên. Chúng ta có thể phân biệt dễ dàng khi quan sát thấy rõ phần ty ren của van trên đỉnh thân van.