Van 1 chiều Gala DN250 PN16 dạng swing tại TP HCM, Phnom Penh